หน้าหลัก / ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบในรูปแบบคู่มือประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม

สารสังเขป : ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบในรูปแบบคู่มือประชาสัมพันธ์ จำนวน ๓ รายการ

วันที่บันทึก : 05/08/2562

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 941556 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561