หน้าหลัก / ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ และจัดพิธีการทางสงฆ์สำหรับวันคล้ายวันสถาปนากรมการจัดหางาน ครบรอบปีที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร ม่วงคำหมื่น

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม

สารสังเขป : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที่ และจัดพิธีการทางสงฆ์สำหรับวันคล้ายวันสถาปนากรมการจัดหางาน ครบรอบปีที่ 27 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรัชนีกร ม่วงคำหมื่น

วันที่บันทึก : 11/09/2563

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1320531 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561