หน้าหลัก / ประกาศเชิญชวน ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอ LED LED TV พร้อมระบบอุปกรณ์และติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี ไซแนป เทคโนโลยี จำกัด

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม

สารสังเขป : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (จอ LED LED TV พร้อมระบบอุปกรณ์และติดตั้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี ไซแนป เทคโนโลยี จำกัด

วันที่บันทึก : 08/09/2564

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1997855 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561