หน้าหลัก / ประกาศรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลสอบ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat :MRCS) นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้รับผิดชอบ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

สารสังเขป : รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer) จำนวน ๑ ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat :MRCS) นครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วันที่บันทึกข้อมูล : 15/05/2561

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 262279 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561