หน้าหลัก / ประกาศรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลสอบ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (สำหรับบุคคลทั่วไป) วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเรียน 17.00 -21.000 น. ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สารสังเขป : ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (สำหรับบุคคลทั่วไป) วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลาเรียน 17.00 -21.000 น. ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่บันทึกข้อมูล : 31/05/2561

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 299400 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561