หน้าหลัก / ประกาศรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลสอบ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ขอแก้ไข ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ ๖ (ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์) แก้ไขเฉพาะวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สารสังเขป : ขอแก้ไข ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ ๖ (ทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์) แก้ไขเฉพาะวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

วันที่บันทึกข้อมูล : 04/01/2562

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 378535 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561