หน้าหลัก / ประกาศรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลสอบ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อปู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ ๘

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สารสังเขป : ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อปู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ ๘

วันที่บันทึกข้อมูล : 20/12/2562

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 941593 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561