หน้าหลัก / ประกาศรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลสอบ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (JFT - Basic) สำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น และทดสอบทักษะฝีมือ ๔ สาขาอาชีพ ดังนี้ ๑.ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับงานบริบาลหรือทักษะฝีมือด้านงานบริบาล ๒. สาขางานอุตสาหกรรม(งานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และงานอุตสาหกรรมอิเล็กทริก อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล) ๓.สาขาเกษตร ๔.สาขางานอุตสาหกรรมบริการอาหาร

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สารสังเขป : ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (JFT - Basic) สำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น และทดสอบทักษะฝีมือ ๔ สาขาอาชีพ ดังนี้ ๑.ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับงานบริบาลหรือทักษะฝีมือด้านงานบริบาล ๒. สาขางานอุตสาหกรรม(งานอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และงานอุตสาหกรรมอิเล็กทริก อิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูล) ๓.สาขาเกษตร ๔.สาขางานอุตสาหกรรมบริการอาหาร

วันที่บันทึกข้อมูล : 30/06/2564

ไฟล์เอกสาร :
   
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1997839 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561