หน้าหลัก / ประกาศรับสมัคร/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ผลสอบ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน (Specified Skilled Workers)

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สารสังเขป : ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน (Specified Skilled Workers) แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (JFT - Basic) และการทดสอบทักษะฝีทือ 3 สาขาอาชีพ 1.ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับงานบริบาลและทักษะฝีมือด้านงานบริบาล 2.สาขางานเกษตร 3.สาขางานอุตสาหกรรมบริการอาหาร

วันที่บันทึกข้อมูล : 19/08/2564

ไฟล์เอกสาร :
   
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1997810 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561