หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานแรงงานไทย ไทเป "เตือน! ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตรวจเข้มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า"

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สารสังเขป : ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานแรงงานไทย ไทเป "เตือน! ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตรวจเข้มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า"

วันที่บันทึกข้อมูล : 07/10/2562

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 822793 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561