หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยในไต้หวันและกลโกงกลุ่มมิจฉาชีพแจกซิมการ์ดเบอร์ดโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยเมื่อเดินทางถึงไต้หวัน

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สารสังเขป : ข่าวประชาสัมพันธ์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยในไต้หวันและกลโกงกลุ่มมิจฉาชีพแจกซิมการ์ดเบอร์ดโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยเมื่อเดินทางถึงไต้หวัน

วันที่บันทึกข้อมูล : 20/10/2563

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1459018 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561