หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ "องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ QR Code สำหรับเปิดใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter)"

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สารสังเขป : ข่าวประชาสัมพันธ์ "องค์กรฝึกงานด้านเทคนิคสำหรับชาวต่างชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น ประชาสัมพันธ์ QR Code สำหรับเปิดใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) และทวิตเตอร์ (Twitter)"

วันที่บันทึกข้อมูล : 16/03/2564

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1707758 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561