หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : แจ้งเตือน !!! การแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

ผู้รับผิดชอบ : สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว

สารสังเขป : แจ้งเตือน !!! การแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563

วันที่บันทึกข้อมูล : 19/05/2564

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1816797 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561