หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์ "แจ้งข่าวสารแรงงานไทยที่จะเดินทางเข้าไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19"

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สารสังเขป : ข่าวประชาสัมพันธ์ "แจ้งข่าวสารแรงงานไทยที่จะเดินทางเข้าไปทำงานที่สาธารณรัฐเกาหลี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19"

วันที่บันทึกข้อมูล : 30/07/2564

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1997788 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561