หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "ข่าวดี! แรงงานต่างชาติทำงานครบ 12 ปีหรือ 14 ปี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ต่อสัญญากับนายจ้างเดิมได้อีก 1 ปี"

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สารสังเขป : ประชาสัมพันธ์ "ข่าวดี! แรงงานต่างชาติทำงานครบ 12 ปีหรือ 14 ปี ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ต่อสัญญากับนายจ้างเดิมได้อีก 1 ปี"

วันที่บันทึกข้อมูล : 08/09/2564

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1997786 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561