หน้าหลัก / ประกวดราคา สอบราคา / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.๓) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ เล่ม (เล่มสีน้ำเงิน)

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานเลขานุการกรม

สารสังเขป : ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบอนุญาตทำงาน (บต.๓) จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ เล่ม (เล่มสีน้ำเงิน)

วันที่บันทึก : 07/06/2561

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 299471 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561