หน้าหลัก / สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี

ผู้รับผิดชอบ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี

สารสังเขป : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี

วันที่บันทึก : 03/04/2561

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 215693 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561