Department of Employment Library
     <<หน้าถัดไป>><<หน้าที่ผ่านมา>>

ควอนชันโฮ, วิทยา จันทร์พันธ์,ผู้แปล   วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 59 เรื่อง SOS เอาตัวรอดจากเรื่องฉุกเฉิน. พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์,  2558
      วิทยาศาสตร์เพื่อการฉลาดรู้ในค่ายพักแรม,วิทยาศาตร์เพื่อการอยุ่รอดในถิ่ทุรกันดาร,ไอเดียดี ๆ ทางวิทาศาสตร์ที่ช่วยให้อยุ่รอด,กระเป๋าฉุกเฉินและการเอาตัวรอด,
โดกีวอง, สิราภา เสริมสันติวาณิช   วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 35 เรื่อง การค้นพบสุดเพี้ยน. พิมพ์ครั้งที่6.กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์,  2557
      
ชิเฮยอน, สิริภา เสริมสันติวาณิช   วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 37 เรื่อง การทดลองสุดพิลึก. พิมพ์ครั้งที่5.กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์,  2557
      การทดลองวิทยาศาสตร์สุดพิลึก,จะดับเทียนโดยไม่ใช้ปากเป่าได้อย่างไร,ไส้ดินสอจุดไฟได้ด้วยหรอ,จะทำรน้ำแข็งงอกได้อย่างไร,การทำลองสุดพิลึกเกี่ยวกับร่า กายของเรา,การทดลองสุดพิลึกในชัวจิตประจำวันของเรา,ทำไหมกินข้าวอิ่มแล้วจึงง่วงนอน,ทำไหมเมื่อหั่นหัวหอมน้ำตาจึงไหล,การทำอาหารมาทำการทดลองสุดพิลึก
อันกวางฮยอน, สิราภา เสริมสันติวาณิช   วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 28 เรื่อง สัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก. พิมพ์ครั้งที่6.กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์,  2555
      สัตว์เลื้อยคลานแสนน่ากลัว,สัตว์เลื้อยคลานและสัตย์สะเทินน้ำสะเทินบกต่างกันอย่างไร?,ตุ๊กแกเกาะกระจกได้อย่างไร?,สัตว์เลื้อยคลานชนิดใดน่ากลัวที่สุดในโลก?,มีงูที่ชอบปลอมตัวเป็นงูชนิดอื่นด้วยหรือ?,จระเข้ที่อยู่ในทะเลด้วยหรือ,วัฏจักรชีวิตและโครงสร้างของสัตว์เลื้อยคลาน?,สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกน่าพิศวงแสนประหลาด
อันกวางฮยอน, ตรัยเทพ เกษศิลป์   วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 23 เรื่อง แบคทีเรียและไวรัส. พิมพ์ครั้งที่12.กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์,  2557
      1.ยุ่บยั่บยั้วเยี้ย แบคทีเรียกับไวรัส,แบคทีเรียคืออะไร,ร่างกายของเรากับแบคทีเรีย, 2.จงระวังให้ดี โรคภัยมีอยู่มากมาย โรคอะไรบ้างที่มียุงเป็นพาหะนำโรค,ทำไหมเราถึงปวดหัว ,ทำไหมเราถึงปวดฟัน,วีรบุรุษผู้ต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ 3.ทั้งน่ากลัวทั้งอันตราย เชื่อโรคร้ายต่างๆ,ถ้าติดเชื้อไวรัสอีโบลาแล้วเราจะเป็นอย่างไร,โรคติดต่อใหม่ๆ ที่คอยจ้องทำลายเรา 4.เรื่องน่าสงสัยมากมายในด้านการแพทย์,ทำไหมเราถึงต้องกินวิตามิน,เรื่องทีมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับแพทย์
ชาฮยอนจิน, สถิตชลาลัย   วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 26 เรื่อง ที่สุดของโลก. พิมพ์ครั้งที่12.กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์,  2557
      1. ที่สุดของดลก,แม่น้ำอะไรกว้างที่สุดในโลก,ตึกที่สูงที่สุดในโลกคือตึกอะไร,สะพานอะไรที่สูงที่สุดในโลก,อุโมงค์ยาวที่สุดในโลก, 2.ที่สุดของพืชและสัตว์,ต้นไมต้นไหนสูงที่สุดในโลก,แมลงอะไรกระโดสูงที่สุด, 3.ที่สุดของวิทยาศาสตร์,ใครคือคนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก,ธาตุอะไรหนักที่สุดในโลก
อันกวางฮยอน, สถิตชลาลัย   วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 25 เรื่อง สิ่งลี้ลับ. พิมพ์ครั้งที่14.กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์,  2557
      สิ่งลี้ลับแสนมหัศจรรย์ในอดีต,ทำไหมหอเอนปิซาจึงไม่ล้ม,สิ่งลี้ลับซึ่งเป็นมรดกโลกที่ค้นพบแล้ว,สิ่งมีชีวิตพิศวง,ขบวนพาเหรดสิ่งมีชีวิตประหลาด,ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ,เชื่อหรือไม่กับที่สุดของปรากฏการณ์สิ่งลี้ลับทั้งเจ็ด
ปาร์คคองอึน, ศิวัสว์ สุรกิจบวร   วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 19 เรื่อง วัยรุ่นและเพศศึกษา. พิมพ์ครั้งที่11.กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์,  2557
      พวกเราคือวัยรุ่น,วัยรุ่นคืออะไร?,ลักษณะเฉพาะของเพศชายและเพศหญิง,ฮอร์โมนคืออะไร?,การให้กำเนิดชีวิต,การตั้งครรภ์เกิดขึ้นได้อย่างไร,เรื่องเพศน่ารู้
ฮาจงจุน, สถิตชลาลัย,ผู้แปล   วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ เล่ม 12 เรื่อง สำรวจโลก. พิมพ์ครั้งที่14.กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์,  2557
      ประวัติศาสตร์โลก,โลกถือกำเนิดมาได้อย่างไร,มนุาย์ถือกำเนิดตั้งแต่เมื่อไหร่,การกำเนิดของโฃกเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อน ,โครงสร้าลแะรูปร่างของโลก, โลกหนัเท่าไร,โลกใหญ่ขนาดไหน,เมื่อโลกกลายเป็นแผ่น,ปรากฎทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของโลกทุกแง่มุมของโลกทวีปที่มีขนาดใหญ่และเล็กที่สุดคือทวีปอะไร
ยองเจ, อิม.   วิทยาศาสตร์ฉลาดเกิน 100 Level 2. กรุงเทพฯ: อมรินทร์คอมมิกส์,  2556
      การเจริญเติบโดตของเรา,กลางวันและกลางคืนแตกต่างกัน,พืชและส้ัตว์เป็นเพื่อนเรา


[หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ]

ปิดหน้าจอ