Department of Employment Library
     <<หน้าถัดไป>><<หน้าที่ผ่านมา>>

Hardy, Thomas   The Mayor of Casterbridge. พิมพ์ครั้งที่2.Singapore: Cambridge University Press,  2011
      
Helen Everett-Camplin   Two Worlds. พิมพ์ครั้งที่2.Singapore: Cambridge University Press,  2011
      
รันโด, คิม. อมรรัตน์ ทิราพงษ์   พันครั้งที่หวั่นไหวกว่าจะเป็นผู้ใหญ่. พิมพ์ครั้งที่8.นครราชสีมา: โคราชพริ้นติ้ง,  2556
      จงรักในชะตาชีวิตของคุณ,คนหนุ่มสาวจงก้าวไปสู่โลกภายนอก,จงพบ จงรัก และจงใช้ชีวิต,แด่คุณที่กำลังจะฟื้นคืนชีพ,
เศรษฐวิทย์   ฝึกเด็กให้เก่งอังกฤษ : English for kids. กรุงเทพฯ: ผลึกไท,  2553
      เราสอนให้เด็กของเราเรียนภาษาอังกฤษมากมาย แต่พอถึงเวลาเอาเข้าจริงพูดกันไม่ได้,ภาษาอังกฤษแนวนี้มีความคิดหลักอยู่ที่ตัวผู้สอน,การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องน่าสนุก และสามราถทำได้,เนื้อหาจะเน้นแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษอย่างที่บอก,
Mansfield, Katherine   Parties and Presents: Three short stories. พิมพ์ครั้งที่1.Singapore: Cambridge University Press,  2011
      
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   พระโอวาท ภาคพระนิพนธ์. กรุงเทพฯ: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม,  2556
      รวบรวมพระนิพนธ์หรือพระธรรมคำสอน ของ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" ซึ่งจัดพิมพ์เพื่อตามความปรารถนาเพื่อหวังให้ท่านสาธุชนและพุทธบริษัททั้งหลาย ได้รู้จักและต้อนรับกับโลกธรรมต่างๆ อย่างถูกวิธี เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ความเดือดร้อนใจ
เอกศักดิ์ ขาวสะอาด   ความลับของที่ทำงาน SUPER OFFICER. นนทบรี: ธิงค์ บียอนด์,  2556
      ความสัมพันธ์,เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรจากโต๊ะอาหาร,เลือกกลุ่มรับประทานอาหารกลางวันที่ไม่ได้ให้ประโยชน์กับคุณแค่ความ อิ่ม,ความสัมพันธ์ในแนวกว้างยังคงมีความสำคัญ,หัวหน้า,รับทำงานไร้คุณค่าของหัวหน้าเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง,ฉลาดที่สุดเวลาที่หัวหน้าให้ไปประชุมหรือทำงานแทน,ฉลาดให้เพียงพอแต่ยังคงไม่มากไปกว่าหัวหน้าเสมอ,องค์กร,ใช้ห้องประชุมเป็นเสมือนสถานที่แนะนำตัว,หาที่ทางยืนให้เหมาะ ลงแข่งในสนามของคุณ,มาแต่เช้าดีกว่ากลับเย็น,อย่า,อย่าทำแต่สิ่งที่หัวหน้าสั่ง ทำสิ่งที่ควรทำ,อย่าอ้างว่าไม่มีทักษะ,อย่าอ้างว่าไม่มีอำนาจ
อังคาร จันทาทิพย์   หัวใจห้องที่ห้า. พิมพ์ครั้งที่3.กรุงเทพฯ: ผจญภัยสำนักพิมพ์,  2546
       เสียงสนทนาจากผนังถ้ำ,แนวรบกลางเมืองใหญ่ถึงถนนชนบท,ภาพสะท้อนในวาวหยาดน้ำตาหม่อง ทองดี,โลกเปลี่ยนแปลงเรา มากกว่าการเปลี่ยนแลงโลก, ไม่มีของขวัญจากสงคราม,รุ้งนิทาน และเรื่องเล่าวันวานของแม่,งานวันชาติมอญ และตำนานในตัวผม,อธิปไตเหนือที่นาฝืนเล็ก,
Macandrew, Richard   A Little Trouble in Dublin. พิมพ์ครั้งที่1.Singapore: Cambridge University Press,  2011
      
นิก วูยิชิช, วัชรวิทย์,ผู้แปล   หยุดไม่อยู่ : UNSTOPPABLE. กรุงเทพฯ: อินสปายร์,  2556
      เรามีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งว่า "ความทุกข์ เป็นความจริงอันประเสริฐ",แต่เพราะความไม่สมบูรณ์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดนั่นแหละ ที่ให้เราได้เห็นคุณค่าของคำกล่าวที่ว่า "ความทุกข์ เป็นความจริงอันประเสริฐ,ความประเสริฐของความทุกข์ในกรณีของเขาคือ มันกลายเป็นแรงจูงใจ,


[หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 ]

ปิดหน้าจอ