Department of Employment Library
     <<หน้าถัดไป>><<หน้าที่ผ่านมา>>

ณรงค์ โพธิพฤกษานันท์   ระเบียบวิธีการวิจัย. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอเน็ท,  2556
      ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย,วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ,ขั้นตอนสำคัญของการวิจัยและการออกแบบการวิจัย ,ตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย,การสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล ,วิธีการทางข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย,การตีความและการนำเสนอ,การเขียนโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
สุดาวรรณ อริยทรัพย์,ผู้แปล   วิธีสร้างแรงจูงใจคน และกระตุ้นให้เขาดึงศักยภาพออกมาเพื่อทำงานให้สำเร็จได้ด้วยตัวเอง โดยที่คุณไม่ต้องแทรกแซงการทำงานของเขา. กรุงเทพฯ: บี มีเดีย,  2554
      ดึงพลังของคุณออกมา,กำหนดนิยามความสำเร็จ สำหรับตัวคุณเองเสียใหม่,ใช้พลังของความเป็นกลาง สร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้น,ใช้สมาธิและความตั้งใจ อยู่กับปัจจุบันและทำทีละอย่าง,คำถามที่นำไปสู่ความสำเร็จ และกระตุ้นใจคน,ความคิด คือแรงบันดาลใจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ,ฝึกค้นหาวิสัยทัศน์ภายในของคุณ คืนความเป็นตัวตนให้กับคนในทีม,ปรับเปลี่ยนวิธีบริหารคน สอนพวกเขาให้กล้าเปลี่ยนแปลง,จงเป็นตัวของตัวเอง ,เปิดใจกว้างเพื่อรับฟังตนเอง และกล้าเปลี่ยนแปลง
ขจัดภัย บุรุษพัฒน์   ข้าราชการยุคใหม่ หัวใจสีขาว. กรุงเทพฯ: เดียร์ เดียร์,  2557
      เปิดประตู สู่รั้วราชการ,ทำงานอย่างไรจะได้ดี,ทำงานอย่างไรใจจะเป็นสุข,อดทน ขยัน สานฝันสู่ความสำเร็จ,อ่อนน้อมถ่อมตน โอนอ่อนผ่อนปรน,สุจริตรับผิดชอบ ตอบโจทย์ได้ทุกเรื่อง,ทุกนาทีมีค่าใช้เวลาให้มีคุณ,บริหารอารมณ์อย่างไร ไม่ให้โกรธ, พูดดีพูดได้ใจคน ฯลฯ
อ้อม ประนอม   ก้าวถึงฝั่งฝัน. นนทบุรี: ดอกหญ้า 2000,  2557
      คน...มีราก,ดีได้ด้วยตนเอง,รักถิ่นเกิด เลิศล้ำค่า,วิมาน...คนจน,สุข...อยู่ที่ใจหรือเงิน,สายใยรัก...ที่ถักทอ,มหัศจรรย์...แห่งรัก,รอยชีวิตพ่อ...ก่อชีวิตลูก,คำสอน...พ่อ,รักลูก...ผูกพันจิต
สายใจ เจริญรื่น   โครเชต์ไดอะรี กุ๊กกิ๊กสมุดทำมือ. กรุงเทพฯ: เพชรการเรือน,  2556
      วัสดุอุปกรณ์, ขั้นตอนการทำสมุด,เล่มโปรด No.1,เล่มโปรด No.2,เล่มโปรด No.3,เล่มโปรด No.4, เล่มโปรด No.5, Diary Cover No.1 ,Diary Cover No.2,Diary Cover No.3
จริยา เดชกุญชร   เบเกอรี่สร้างอาชีพ. กรุงเทพฯ: เพชรการเรือน,  2556
      ความรู้เรื่องเค้ก, ชิฟฟอนสตรอว์เบอร์รี,ชิฟฟอนบลูเบอร์รี,ชิฟฟอนใบเตยฝอยทอง,ชิฟฟอนเชดดาชีสเค้ก, ชิฟฟอนเค้กช็อกโกแลต,ชิฟฟอนส้มหน้านิ่ม, ชิฟฟอนกาแฟ , ชิฟฟอนชาแดง, ชิฟฟอนกล้วยหอม
เกษมสันต์ วิลาวรรณ   คำอธิบายกฎหมายแรงงาน. พิมพ์ครั้งที่20.กรุงเทพฯ: วิญญูชน,  2556
      กฎหมายคุ้มครองแรงงาน,กฎหมายแรงงานสัมพันธ์,กฎหมายเงินทดแทน,กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,ผู้แปล   ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน. พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น,  2557
      ผีเสื้อ,ไห่หยุน,เหม่ยหลาน,ความตกต่ำ,ตงตง,คำพิพากษา,หมู่บ้านดอย,การกลับคืนสู่ฐานะตำแหน่ง,ชิวเหวิน,ออกเดินทาง,ฝนพุทธา,ช่องว่าง,ลาจาก,สะพาน
เบรดี,ไมเคิล โรเบิร์ต   Sense and Sensibility อารมณ์...เหตุผล...ความรัก . พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น,  2553
      
เบเน็ตต์,หลุยส์   The Little Match Girl เด็กหญิงไม้ขีดไฟ, The Emperor's New Clothes พระราชากับชุดล่องหน, The Red Shoes รองเท้าแดง. พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น,  2553
      


[หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ]

ปิดหน้าจอ