Department of Employment Library
     <<หน้าถัดไป>><<หน้าที่ผ่านมา>>

เบเน็ตต์,หลุยส์   The Little Match Girl เด็กหญิงไม้ขีดไฟ, The Emperor's New Clothes พระราชากับชุดล่องหน, The Red Shoes รองเท้าแดง. พิมพ์ครั้งที่1.กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น,  2553
      
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร   รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญ ว่าด้วยคนต่างด้าวในประเทศไทย. พิมพ์ครั้งที่7.กรุงเทพฯ: วิญญูชน,  2555
      กฎหมายและเอกสารสำคัญที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐไทยและมนุษย์,รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญ ว่าด้วยสิทธิในสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดา,กฎหมายและเอกสารสำคัญว่าด้วยสิทธิเข้ามาและอาศัยในประเทศไทย,กฎหมายและเอกสารสำคัญที่กำหนดวิธีการบะนทึกและเอกสารแสดงตนที่แสดงถึงการรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมายของมนุษย์โดยรัฐไทย,กฎหมายและเอกสารสำคัญที่กำหนดเงื่อนไขในการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวในประเทศไทย,กฎหมายและเอกสารสำคัญที่รัฐไทยใช้ในการรับรองสิทธิและหน้าที่ของคนต่างด้าวเหนือทรัพย์สินในประเทศไทย,กฎหมายและเอกสารสำคัญที่รัฐไทยใช้มนการกำหนดนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ
ดวงพร เกี๋ยงคำ   คู่มือ Office 2013 ฉบับใช้งานจริง. กรุงเทพฯ: ไอดีซี,  2556
      แนะนำ Office 2013 และ Office 365,2 เริ่มต้นใช้งาน Word 2013,จัดรูปแบบเอกสารและข้อความ,แต่งเอกสารด้วยภาพและกราฟิก,สร้างตาราง SmartArt และ Chart,จดหมายเวียน พิมพ์ซอง และเลเบล,พื้นฐาน Excel 2013,จัดรูปแบบเวิร์คชีทและข้อมูล ,สูตรคำนวณ Formula & Function,แทรก Pivture, SmartArt และ Chart
สุธีร์ นวกุล   คู่มือใช้งานMicrosoft Windows 8.1 ฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น,  2557
      รู้จักกับ Windows 8.1,การอัพเดทและติดตั้ง Windows 8.1,เริ่มต้นการใช้งาน Windows 8.1,ปรับแต่งหน้าจอ,เชื่อมต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต,เปิดโลกอินเทอร์เน็ตกับ Internet Explorer 11,รับ-ส่งอีเมลกับ Mai,ติดต่อข้ามโลกด้วย Skype,ติดต่อสื่อสารบนโซเชียลด้วย People,จัดการรูปภาพด้วย Photos
ธัญรัช นันท์ชนก   ขายของออนไลน์ด้วย สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต. กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป,  2557
      บทนำ ทำความเข้าใจก่อนอ่าน,แค่มีสมาร์ตโฟน/แท็บเล็ต คุณก็ขายของออนไลน์ได้,ถ่ายภาพสินค้าให้สวยด้วยแอประดับโปร,คร็อปและแก้ไขภาพถ่ายสินค้า,แต่งภาพสินค้าให้สวยด้วยลูกเล่นสารพัด,เปิดร้านให้รวยด้วย Facebook Page,ขายของแบบคล่องๆ ต้อง Instagram,ขายของและติดต่อลูกค้าด้วย Line,ขายของและทำการตลาดผ่าน YouTube,สร้างแคตาล็อกออนไลน์ไว้ขายของด้วย Flipboard,ขายของออนไลน์ด้วยแอปน้องใหม่ ShopSpot
ธัญวาร์   อาจมีบางคำ ที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยน. กรุงเทพฯ: บีฟรี,  2557
       คำคมสำหรับสร้างแรงบันดาล ให้ข้อคิด ในเรื่องความรักและความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นด้านที่สำคัญของคนทุกคน ในการแก้ปัญหาหรือการฝ่าฟันอุปสรรค บนหนทางชีวิตที่ลุ่มๆ ดอนๆ การก้าวผ่านปัญหาแต่ละด้านของชีวิต เราต่างต้องทำด้วยขาของตัวเอง ความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากคนอื่นอาจไม่สามารถช่วยอะไรได้ ดังนั้น กับบางเวลา ที่เหนื่อยล้า อ่อนแอ คำพูดดีๆ ที่โดนใจ เพียงประโยคเดียว อาจมีพลังมากพอที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณ
ดำรงค์ พิณคุณ   คนในถ้วย : I am in a Coffee Cup. พิมพ์ครั้งที่3.กรุงเทพฯ: เรสเตอร์บ๊คส์,  2557
      เคล็ดลับ...การใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เคล็ดลับ...การเข้าใจตนเอง เคล็ดลับ...การเข้าใจผู้อื่น การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมถึงเคล็ดลับ...การเปลี่ยนแปลงตนเอง ที่คุณสามารถทำเองได้ง่ายๆ เพียงเทสิ่งที่อยู่ในถ้วยเดิมออกไปบ้างแล้ว "เติมสิ่งใหม่" เข้าไป บางที่สูตรลับของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในถ้วยกาแฟเหล่านี้อาจพลิกชีวิตคุณจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,ผู้แปล   ผีเสื้อ. พิมพ์ครั้งที่17.กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์,  2557
      ผีเสื้อ,ไห่หยุน,เหม่ยหลาน,ความตกต่ำ,ตงตง,คำพิพากษา,หมู่บ้านดอย,การกลับคืนสู่ฐานะตำแหน่ง,ชิวเหวิน,ออกเดินทาง,ฝนพุทธา,ช่องว่าง,ลาจาก,สะพาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี,ผู้แปล   หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า. กรุงเทพฯ: บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด,  2555
      บิดา,ปิตุเรศมารดร,พระพรชัย,เพลงไทยดำเนินดอย,รอยพระปิตุเรศ,เขต พิทยา,ศาลาพระดาบส,พจนสารานุกรม,สะสมสารนิเทศ,พินิจเขตรอบรัฐ, พัฒนาชนบท, ใสสดสมองกล, ภูวดล ธ. กรุณา, รักราชมุ่งภักดี สองบาท
สิริพร แซ่เตีย   สนทนาภาษาญี่ปุ่น ฉบับเร่งรัด. กรุงเทพฯ: ไพลิน,  2553
      ทักทายประจำวัน,แนะนำตนเอง,ที่พักและโรงแรม,สอบถามเส้นทาง,พูดคุยทางโทรศัพท์,การถามเวลา,สภาพอากาศ,การนับตัวเลข,ของฝาก,การแสดงความยินดี,การบอกเล่าเรื่องทั่วๆไป


[หน้าที่ 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ]

ปิดหน้าจอ