ชื่อหนังสือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เชิญร่วมงานวันมหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10 ปี 2556 วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ นิคมอมตะนครชลบุรี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี
ชนิดเอกสาร ข้อมูลข่าวสาร
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 112 ส - ส 2556
พิมพลักษณ์ จังหวัดชลบุรี : สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี , 2556
ลักษณะทางกายภาพ
ISBN
หัวเรื่อง ประเภทเอกสารตามมาตรา 9, 9(5)นัดพบแรงงาน
สารสังเขป สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เชิญร่วมงานวันมหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10 ปี 2556 วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ นิคมอมตะนครชลบุรี
วันที่บันทึกข้อมูล 04/03/2556
สารบัญเลขหน้าจำนวนที่เปิดใช้ 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี เชิญร่วมงานวันมหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 10 ปี 2556 วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม ณ โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ นิคมอมตะนครชลบุรี 42เปิดแฟ้ม
1