หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
จำนวนที่พบ 185 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 สำนักงานแรงงานไทย ไทเป เตือนภัยแรงงานไทยจากการรับซิมการ์ดโทรศัพท์//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
2 ข่าวประขาสัมพันธ์ โปรดระวัง!! ถูกหลอกลวงให้ไปทำงานและเรียนในไต้หวัน//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างถูกต้องตามกฏหมาย//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง บรูไนประกาศการบังคับใช้บทลงโทษรุนแรงตามกฎหมายชารีอะห์//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยตรวจสอบสถานที่ทำงานที่น่าเชื่อถือผ่านกรมการจัดหางานก่อนเดินทางไปทำงานต่างประเทศ//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
7 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นตำ (ฉบับที่ ๙)//กระทรวงแรงงาน
8 สรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศกรมการจัดหางาน ตุลาคม 2561//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
9 ประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น เริ่มปรับใช้เดือนตุลาค 2561//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
10 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
12 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานที่ประเทศกาตาร์//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
13 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อมิให้คนไทยไปกระทำความผิดเพิ่มขึ้นในมณฑลไห่หนานสาธารณรัฐประชาชนจีน//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
14 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง พนักงานนวดแผนไทยถูกนายจ้างชาวจีนผิดสัญญาจ้างงาน//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 761238 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561