หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
จำนวนที่พบ 177 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น เริ่มปรับใช้เดือนตุลาค 2561//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
2 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง การลักลอบทำงานของหญิงไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศึกษาข้อมูลให้ชัดเจนก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปทำงานที่ประเทศกาตาร์//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังเพื่อมิให้คนไทยไปกระทำความผิดเพิ่มขึ้นในมณฑลไห่หนานสาธารณรัฐประชาชนจีน//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง พนักงานนวดแผนไทยถูกนายจ้างชาวจีนผิดสัญญาจ้างงาน//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนไทยถูกจับคดียาเสพติดและกิจกรรมผิดกฎหมายเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเกาหลี//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
8 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนภัยการหลอกลวงคนหางานทางอินเทอร์เน็ต//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แรงงานไทยผิดกฎหมายประสบอุบัติเหตุขณะทำงานในไต้หวัน//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กระทรวงแรงงานโอมานระงับการออกใบอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างชาติใน ๑๐ สาขาธุรกิจ เป็นการชั่วคราว//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
11 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รัฐบาลคูเวตขยายเวลาการออกนิรโทษกรรมให้แก่ชาวต่างชาติที่พนักอยู่ในคูเวตเกินกำหนด//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
12 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีกลุ่ม Niger Delta Aveners (NDA) ประกาศโจมตีแหล่งพลังงานทางตอนใต้ของไนจีเรีย//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
13 ข่าวประชาสัมพันธ์ "แจ้งเตือนคนหางานในการเดินทางไปทำงานด้านเกษตรที่กัมพูชา"//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
14 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "แจ้งเตือนกรณีการเข้าทำงานในประเทศสิงคโปร์อย่างผิดกฎหมาย"//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "แจ้งเตือนการไปทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ด้วยวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน"//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 299411 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561