หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
จำนวนที่พบ 201 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนภัยแก่ผู้ที่จะประสงค์ขะขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายลดการพึ่งพิงแรงงานต่างชาติของประเทศมาเลเซีย//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยในไต้หวันและกลโกงกลุ่มมิจฉาชีพแจกซิมการ์ดเบอร์ดโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยเมื่อเดินทางถึงไต้หวัน//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การป้องกันโรคลมแดด หรือ Heatstroke ฐานวิถีชีวิตใหม่ ๒๐๒๐//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สื่อการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น (Japanese Kearning Materials)//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ การระงับการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่า และการเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานตามฤดูกาล (Seasonal work) และคนงานสนับสนุน (Staff) ในฟินแลนด์และสวีเดน ฤดูกาลปี ๒๐๒๐//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นและทอสอบทักษะฝีมือของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Workers) ในประเทศไทย//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
8 การปรับคุณสมบัติผู้เข้ารับการสอบภาษาและทดสอบทักษะ ณ ประเทศญี่ปุ่น//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานและการจ้างงานสาธารณรัฐเกาหลี ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 (Covid - 19)//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
10 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๑๐)//กระทรวงแรงงาน
11 ผู้ที่เคยไปทำงานประเทศ สาธารณรัฐเกาหลี ที่ยังไม่ยื่นขอเงินประกันคืน ติดต่อขอคืนเงินประกันด่วน//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
12 ประกาศสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ที่ 2/2563 เรื่อง การเพิ่มความระมัดระวังของคนไทยในอิสราเอล//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
13 ข่าวประชาสัมพันธ์ "เตือน!!! ขอให้แรงงานไทยปฎิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์"//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
14 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง "เตือน! ขอให้คนงานไทยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์"//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
15 ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานแรงงานไทย ไทเป "เตือน! ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตรวจเข้มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ไฟฟ้า"//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1405488 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561