หน้าหลัก /

จำนวนที่พบ 125 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ผู้สำเร็จการศึกษาพ.ศ. 2559 ที่ประสงค์จะทำงาน
2 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2560
3 ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออก รายเดือน กุมภาพันธ์ 2552
4 วิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเอกชน (เขตพื้นที่ราษฎร์บูรณะ ทุ่งครุ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน)เดือนตุลาคม ๒๕๕๑
5 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2550
6 LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 18 ประจำเดือนกันยายน 2550
7 LMI วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 17 ประจำเดือนกันยายน 2550
8 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 38 ประจำเดือนกรกฎาคม 2550
9 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 37 ประจำเดือนกรกฎาคม 2550
10 วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2550
11 ข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2550
12 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 36 ประจำเดือนมิถุนายน 2550
13 วารสารข่าวสารตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 14 ฉบับที่ 35 ประจำเดือน มิถุนายน 2550
14 ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 12 ประจำเดือน มิถุนายน 2550
15 ข่าวสารตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 11 ประจำเดือน มิถุนายน 2550
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 378506 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561