หน้าหลัก / วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

จำนวนที่พบ 5888 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 จัดหางานสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ประจำเดือนกันยายน 2561
2 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนกันยายน 2561
3 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2561
4 Smart Job News AR6 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
5 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2561
6 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2561 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)
7 วารสารจัดหางานโคราช ฉบับ 7/2561 ปีที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
8 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 2 (เม.ย. - มิ.ย.) ปี 2561
9 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2561
10 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)
11 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม)
12 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 26 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
13 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561
14 รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคเหนือ ปี2560
15 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2561
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 215653 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561