หน้าหลัก / วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

จำนวนที่พบ 5847 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
2 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2561
3 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
4 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
5 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2561
6 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)
7 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
8 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
9 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2561
10 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)
11 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2560
12 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปี 2560
13 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2561
14 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
15 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2561
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 125133 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561