หน้าหลัก / วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

จำนวนที่พบ 5941 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 25 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนตุลาคม 2561
2 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 (เมษายน - มิถุนายน)
3 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 3 ฉบับที่10 เดือนตุลาคม 2561
4 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดอยุธยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
5 Smart Job New วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
6 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
7 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 (เมษายน - มิถุนายน 2561)
8 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนตุลาคม 2561 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)
9 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
10 วารสารจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
11 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2561
12 สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน "สำหรับผู้บริหาร" ประจำเดือนกันยายน 2561
13 สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน "สำหรับผู้บริหาร" ประจำเดือนสิงหาคม 2561
14 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ ๑๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
15 ผลการปฏิบัติงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 299436 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561