หน้าหลัก / คลังความรู้

สถิติจัดหางาน

 
จำนวนที่พบ 838 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนเมษายน 2563//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
2 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2562//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
3 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนกรกฎาคม 2562//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
4 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2562//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
5 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนพฤษภาคม 2562//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
6 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนเมษายน 2562//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
7 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนมีนาคม 2562//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
8 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
9 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนมกราคม 2562//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
10 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนธันวาคม 2561//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
11 สถิติจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร ข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน 2561//สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
12 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนมีนาคม 2563//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
13 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
14 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนมกราคม 2563//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
15 รายงานสถิติคนงานไทยเดินทางไปทำงานในต่างประเทศผ่านด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ประจำเดือนธันวาคม 2562//กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1134020 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561