หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6013 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
2 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 111 เดือนพฤศจิกายน 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
4 วารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
5 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2562//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
7 วารสารจัดหางานโคราช ฉบับที่ 4/2562 ปีที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา//สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
8 วารสารข่าวจัดหางาน จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
9 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2562//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
10 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)
11 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 26 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2561//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
12 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2562//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
13 Smart Job News AR6 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ประจำเดือนมกราคม 2562//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)
14 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2562//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
15 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 424171 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561