หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6351 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 วารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
3 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2563//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
4 Smart Job News วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
5 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ 5 ประจำเดือนมีนาคม 2563 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (เดิม1)
6 จัดหางานสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
7 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)
8 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต Phuket Provincial Employment office ฉบับที่ 30 ประจำเดือนมีนาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
9 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดภูเก็ต ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
10 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 3 ปี 2562//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
11 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
12 วาสารข่าวสารตลาดแรงงาน (Smart job New) ประจำเดือนมกราคม 2563 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (เดิม8)
13 วารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
14 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1063974 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561