หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6224 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด//สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
2 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (เดิม1)
3 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 26 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2562//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
4 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ฉบับที่ 9/2562 ประจำเดือนกันยายน 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง
5 สรุปผลการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์//สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
6 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์//สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
7 สรุปผลการปฏิบัติงาน งานจัดหางานในประเทศ/ต่างประเทศ/คุ้มครองคนหางาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี//สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี//สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
9 Smart Job News วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
10 วารสารจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
11 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี//สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
12 สรุปผลการการปฏิบัติงานปรจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์//สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์
13 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 14 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2562 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)
14 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก//สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก
15 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 4 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2562//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 822769 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561