หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6300 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 Smart Job News วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
2 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมกราคม 2563 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (เดิม1)
3 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนมกราคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
4 วารสารจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนธันวาคม 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
5 วารสารจัดหางานโคราช ฉบับที่ 3/2563 ปีที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา//สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
6 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2563 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)
7 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 27 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
8 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2563//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
10 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2562//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
11 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดภูเก็ต ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนธันวาคม 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
12 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต Phuket Provincial Employment office ฉบับที่ 28 ประจำเดือนมกราคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
13 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 26 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
14 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน) ปี 2562//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
15 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - ธันวาคม) ปี 2562//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 941600 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561