หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6603 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 (มกราคม - มีนาคม)//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
2 วารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
3 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 16 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)
4 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดชัยนาท ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
5 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 45 ประจำเดือนมิถุนายน 2564 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)
6 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2564//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
7 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
8 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 13 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
9 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 13 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
10 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
11 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2563//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
12 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปี 2563//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
13 วารสาร SMART JOB NEWS AR6 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (ในพื้นที่ เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด) ประจำเดือนมิถุนายน 2564//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)
14 วารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
15 วารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1896925 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561