หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 5866 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนสิงหาคม 2561//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
2 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี ปีที่ 23 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2561//สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
3 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 10 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
4 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
5 รายงานผลการสำรวจ ผู้สำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ประสงค์จะทำงาน//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนเมษายน 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2561//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
8 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
9 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)
10 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)
11 รายงานผลการสำรวจผู้สำเร็จการศึกษาภาคตะวันตก พ.ศ. 2560 - 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
12 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
13 รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงาน ภาคตะวันตก ปี 2560//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
14 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 10 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
15 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ไตรมาสที่ ๑ (มกราคม - มีนาคม) ปี ๒๕๖๑//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 168499 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561