หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6567 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดชัยนาท ฉบับที่ 9 ประจำเดือนเมษายน 2564//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
2 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) ปี 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
3 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปี 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
4 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ไตรมาสที่ 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) ปี 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
5 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ไตรมาสที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน) ปี 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
6 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) ปี 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
7 วารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
8 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
9 วารสารจัดหางานสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2564//สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
10 วารสารจัดหางานโคราช ฉบับที่ 6/2564 ปีที่ 4 ประจำเดือนมีนาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา//สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
11 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดตาก ประจำเดือนเมษายน 2564//สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก
12 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 42 ประจำเดือนมีนาคม 2564 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)
13 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
14 วารสาร (Smart Job News AR6) สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2564//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)
15 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2564//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1708067 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561