หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6397 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2563//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
2 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม)//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
4 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
5 Smart Job News วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
6 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนพฤษภาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
7 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2563//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
8 Smart Job New@office 5 วารสารข่าวสารจัดหางานพื้นที่ ๕ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (มีนบุรี คลองสามวา สายไหม สะพานสูง หนองจอก ลาดกระบัง)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (เดิม10)
9 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 31 ประจำเดือนเมษายน 2563 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)
10 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
11 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ไตรมาสที่ 4 ปี 2562//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
12 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2563//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
13 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่4 ประจำเดือนเมษายน2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2563 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)
15 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2563//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1134041 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561