หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6767 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2565//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
2 วารสาร SMART JOB NEWS AR6 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (ในพื้นที่ เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด) ประจำเดือนเมษายน 2565//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)
3 ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
4 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปี 2564//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
5 ข่าวสารตลาดแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย Smart Job News สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนเมษายน 2565//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 (เดิม8)
6 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดตาก ประจำเดือนพฤษภาคม 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก
7 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8 ข่าวสารตลาดแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต Phuket Provincial Employment office ฉบับที่ 56 ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
9 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 11 ประจำเดือนเมษายน 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
10 วารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2565//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
11 ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนเมษายน 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
12 ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ฉบับที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี
13 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนพฤษภาคม 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
14 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2565//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
15 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2565//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2425564 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561