หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 5960 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 (กรกฎาคม -กันยายน 2561)//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2 วารสารข่าวจัดหางาน จังหวัดกระบี่ ประจำเดือน ธันวาคม 2561//สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่
3 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนธันวาคม 2561//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
4 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2561//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
5 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ฉบับที่ ๑๕ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
6 Smart Job New วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2561//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
7 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)
8 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม 2561//สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
9 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 10 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
10 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2561//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
11 รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดปัตตานี ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 (กรกฎาคม - กันยายน 2561)//สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี
12 SMART JOB NEWS AR6 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (ในพื้นที่ เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด) ประจำเดือนตุลาคม 2561//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)
13 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน) ปี 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
15 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (ก.ค. - ก.ย.) ปี 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 334226 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561