หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6437 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม) ปี ๒๕๖๓//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
2 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 28 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
3 Smart Job New@office 5 วารสารข่าวสารจัดหางานพื้นที่ ๕ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ (มีนบุรี คลองสามวา สายไหม สะพานสูง หนองจอก ลาดกระบัง)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (เดิม10)
4 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 15 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)
5 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปี 2562//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
7 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
8 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
9 วารสารจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
10 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนกรกฎาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
11 Smart Job News วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
12 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
13 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต Phuket Provincial Employment office ฉบับที่ 34 ประจำเดือนกรกรฎาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
14 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดภูเก็ต ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
15 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1244437 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561