หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6156 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนสิงหาคม 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
2 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปี 2561//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
3 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
4 Smart Job News วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
5 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 14 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)
6 Smart Job News AR6 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)
7 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2562//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
8 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (เดิม1)
9 สถานการณ์ตลาดแรงงานจังหวัดภูเก็ต ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
10 จัดหางานสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ปีที่ 24 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
11 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2562//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
12 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 11 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนมิถุนายน 2562//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
13 ข่าวสารการวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๙ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 (เดิม2)
14 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2562//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
15 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 11 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2562//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 712400 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561