หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6058 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 วารสารจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนเมษายน 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
2 วารสารจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ฉบับที่ 6 ประจำเดือนเมษายน 2562 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (เดิม1)
4 Smart Job News วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
5 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
6 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 4 (ตุลาคม - ธันวาคม) ปี 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
7 วารสารข่าวสารจัดหางานพื้นที่ ๕ (SMART JOB NEWS @office5) ฉบับที่ ๓ ปีที่ ๑ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 5 (เดิม10)
8 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต Phuket Provincial Employment office ฉบับที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
9 Smart Job News AR6 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2562//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)
10 วารสารจัดหางานโคราช ฉบับที่ 6/2562 ปีที่ 2 ประจำเดือนมีนาคม 2562 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา//สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
11 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2562//สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
12 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2562//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
13 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2562//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - ธันวาคม) ปี ๒๕๖๑//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 500533 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561