หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6488 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 2563 (เมษายน - มิถุนายน)//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
2 Smart Job Magazine วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน ปีที่ 27 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2563//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
3 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2563//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี//สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
6 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี//สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี
7 SMART JOB NEWS AR6 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (ในพื้นที่ เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด) ประจำเดือนกันยายน 2563//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)
8 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน ปีที่ 28 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
9 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
10 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนตุลาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
11 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต Phuket Provincial Employment office ฉบับที่ 37 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
12 รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
13 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน) ปี 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
14 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
15 สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓//สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1405534 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561