หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6527 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 (กรกฎาคม - กันยายน)//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
2 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
3 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 39 ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)
7 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 5 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2563//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
8 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 3 (กรกฎาคม - กันยายน) ปี 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
9 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
10 ข้อมูลพื้นฐานด้านแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
11 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดชัยนาท ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
12 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนมกราคม 2564//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
13 Smart Job News วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
14 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดชัยนาท ฉบับที่ 20 ประจำเดือน ธันวาคม 2563//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
15 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 12 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1551322 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561