หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6645 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 สรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการจัดหางานเชิงรุกเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืน "กิจกรรมเสริมสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2564"สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม//สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม
2 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2564//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
3 Smart Job News วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2564//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
4 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์//สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์
5 วารสาร SMART JOB NEWS AR6 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (ในพื้นที่ เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด) ประจำเดือนตุลาคม 2564//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)
6 สรุปผลการปฏิบัติงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
7 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
8 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี//สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
10 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
11 วารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
12 วารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
13 วารสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ฉบับที่ 48 ประจำเดือนกันยายน 2564 (ในเขตพื้นที่รับผิดชอบราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางบอน บางขุนเทียน ทุ่งครุ)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 (เดิม7)
14 ข่าวสารตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต Phuket Provincial Employment office ฉบับที่ 49 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2564//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
15 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฏาคม 2564//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2051911 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561