หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 5920 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 วารสารจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม 2561//สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี
2 สรุปผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
3 สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี//สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
4 Smart Job News AR6 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2561//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)
5 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดราชบุรี ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2561//สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี
6 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนตุลาคม 2561//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร//สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร
8 Smart Job New วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 2 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2561//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
9 สรุปผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด//สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด
10 สรุปผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี//สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
11 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม - มีนาคม)//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
12 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ไตรมาสที่ ๒ (เมษายน - มิถุนายน) ปี ๒๕๖๑//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
13 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 9 กันยายน 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
14 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
15 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2561//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 262266 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561