หน้าหลัก / สถิติการเข้าใช้

สถิติการเข้าใช้ระบบงานห้องสมุด กรมการจัดหางาน

เลือกปี พ.ศ.

เดือนม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.ต.ค.พ.ย.ธ.ค.
จำนวนครั้ง4527743861466484628644823508894324949177500216156852212

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1459162 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561