หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2561กันยายน11
2 2561สิงหาคม21
3 2561กรกฎาคม17
4 2561มิถุนายน29
5 2561พฤษภาคม101
6 2561เมษายน143
7 2561มีนาคม48
8 2561กุมภาพันธ์115
9 2561มกราคม1
10 2560ธันวาคม28
11 2560พฤศจิกายน32
12 2560ตุลาคม20
13 2560กันยายน94
14 2560สิงหาคม55
15 2560กรกฎาคม42
12


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 215676 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561