หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2564ตุลาคม40
2 2564กันยายน67
3 2564สิงหาคม12
4 2564กรกฎาคม4
5 2564มิถุนายน57
6 2564พฤษภาคม4
7 2564เมษายน1
8 2564มีนาคม52
9 2564กุมภาพันธ์127
10 2564มกราคม1
11 2563ธันวาคม72
12 2563พฤศจิกายน60
13 2563ตุลาคม51
14 2563กันยายน76
15 2563สิงหาคม51
12


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2051920 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561