หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2563มกราคม41
2 2562พฤศจิกายน2
3 2562ตุลาคม81
4 2562กันยายน44
5 2562สิงหาคม65
6 2562กรกฎาคม34
7 2562พฤษภาคม12
8 2562เมษายน102
9 2562มีนาคม102
10 2562มกราคม51
11 2561ธันวาคม40
12 2561พฤศจิกายน22
13 2561ตุลาคม47
14 2561กันยายน60
15 2561สิงหาคม21
12


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1063979 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561