หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2561เมษายน100
2 2561มีนาคม49
3 2561กุมภาพันธ์115
4 2561มกราคม1
5 2560ธันวาคม28
6 2560พฤศจิกายน32
7 2560ตุลาคม20
8 2560กันยายน94
9 2560สิงหาคม55
10 2560กรกฎาคม42
11 2560มิถุนายน54
12 2560มีนาคม56
13 2560กุมภาพันธ์31
14 2560มกราคม10
15 2559ธันวาคม49
12


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 14687 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561