หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2561พฤศจิกายน22
2 2561ตุลาคม48
3 2561กันยายน60
4 2561สิงหาคม21
5 2561กรกฎาคม17
6 2561มิถุนายน29
7 2561พฤษภาคม101
8 2561เมษายน143
9 2561มีนาคม48
10 2561กุมภาพันธ์115
11 2561มกราคม1
12 2560ธันวาคม28
13 2560พฤศจิกายน32
14 2560ตุลาคม20
15 2560กันยายน94
12


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 299486 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561