หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2562พฤษภาคม12
2 2562เมษายน102
3 2562มีนาคม102
4 2562มกราคม51
5 2561ธันวาคม40
6 2561พฤศจิกายน23
7 2561ตุลาคม47
8 2561กันยายน60
9 2561สิงหาคม21
10 2561กรกฎาคม17
11 2561มิถุนายน29
12 2561พฤษภาคม101
13 2561เมษายน141
14 2561มีนาคม45
15 2561กุมภาพันธ์115
12


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 634350 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561