หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2562มีนาคม78
2 2562มกราคม51
3 2561ธันวาคม40
4 2561พฤศจิกายน23
5 2561ตุลาคม47
6 2561กันยายน60
7 2561สิงหาคม21
8 2561กรกฎาคม17
9 2561มิถุนายน29
10 2561พฤษภาคม101
11 2561เมษายน141
12 2561มีนาคม45
13 2561กุมภาพันธ์115
14 2561มกราคม1
15 2560ธันวาคม28
12


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 468575 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561