หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2562มกราคม49
2 2561ธันวาคม40
3 2561พฤศจิกายน24
4 2561ตุลาคม48
5 2561กันยายน60
6 2561สิงหาคม21
7 2561กรกฎาคม17
8 2561มิถุนายน29
9 2561พฤษภาคม101
10 2561เมษายน143
11 2561มีนาคม48
12 2561กุมภาพันธ์115
13 2561มกราคม1
14 2560ธันวาคม28
15 2560พฤศจิกายน32
12


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 378524 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561