หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2561พฤษภาคม89
2 2561เมษายน143
3 2561มีนาคม48
4 2561กุมภาพันธ์115
5 2561มกราคม1
6 2560ธันวาคม28
7 2560พฤศจิกายน32
8 2560ตุลาคม20
9 2560กันยายน94
10 2560สิงหาคม55
11 2560กรกฎาคม42
12 2560มิถุนายน54
13 2560มีนาคม56
14 2560กุมภาพันธ์31
15 2560มกราคม10
12


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 46572 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561