หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2563ธันวาคม72
2 2563พฤศจิกายน61
3 2563ตุลาคม51
4 2563กันยายน77
5 2563สิงหาคม51
6 2563กรกฎาคม13
7 2563มิถุนายน18
8 2563มกราคม41
9 2562พฤศจิกายน2
10 2562ตุลาคม81
11 2562กันยายน44
12 2562สิงหาคม65
13 2562กรกฎาคม34
14 2562พฤษภาคม12
15 2562เมษายน102
12


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1551402 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561