หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2561กรกฎาคม9
2 2561มิถุนายน29
3 2561พฤษภาคม101
4 2561เมษายน143
5 2561มีนาคม48
6 2561กุมภาพันธ์115
7 2561มกราคม1
8 2560ธันวาคม28
9 2560พฤศจิกายน32
10 2560ตุลาคม20
11 2560กันยายน94
12 2560สิงหาคม55
13 2560กรกฎาคม42
14 2560มิถุนายน54
15 2560มีนาคม56
12


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 125113 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561