หน้าหลัก / สถิติการยืมคืนเอกสาร

สถิติการยืมคืนเอกสาร

ลำดับปีที่เข้าใช้           จำนวน
1 20191,481
2 20182,018
3 20173,092
4 20165,506
5 20156,947
6 20149,068
7 201311,539
8 201215,793
9 201126,774
10 201030,989
11 200946,913

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1063938 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561