หน้าหลัก / สถิติการยืมคืนเอกสาร

สถิติการยืมคืนเอกสาร

ลำดับปีที่เข้าใช้           จำนวน
1 2020934
2 20191,481
3 20182,018
4 20173,092
5 20165,506
6 20156,947
7 20149,068
8 201311,539
9 201215,793
10 201126,774
11 201030,989
12 200946,913

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1551134 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561