หน้าหลัก / สถิติการยืมคืนเอกสาร

สถิติการยืมคืนเอกสาร

ลำดับปีที่เข้าใช้           จำนวน
1 20181,823
2 20173,092
3 20165,506
4 20156,947
5 20149,068
6 201311,539
7 201215,793
8 201126,774
9 201030,989
10 200946,913

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 299408 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561