หน้าหลัก / สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

ลำดับปีที่เข้าใช้         จำนวน
1 2021188
2 2020501
3 2019725
4 20181,141
5 20171,604
6 20162,484
7 20153,581
8 20144,255
9 20134,995
10 20126,601
11 201110,727
12 201012,699
13 200917,952
14 200820,537
15 20079,297
16 200610,626
17 200516,479
18 20043,489

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1997841 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561