หน้าหลัก / สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

ลำดับปีที่เข้าใช้         จำนวน
1 2020466
2 2019725
3 20181,141
4 20171,604
5 20162,484
6 20153,581
7 20144,255
8 20134,995
9 20126,601
10 201110,727
11 201012,699
12 200917,952
13 200820,537
14 20079,297
15 200610,626
16 200516,479
17 20043,489

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 1459151 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561