หน้าหลัก / สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

ลำดับปีที่เข้าใช้         จำนวน
1 20181,114
2 20171,604
3 20162,484
4 20153,581
5 20144,255
6 20134,995
7 20126,601
8 201110,727
9 201012,699
10 200917,952
11 200820,537
12 20079,297
13 200610,626
14 200516,479
15 20043,489

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 334214 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561