หน้าหลัก / สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

ลำดับปีที่เข้าใช้         จำนวน
1 2019116
2 20181,141
3 20171,604
4 20162,484
5 20153,581
6 20144,255
7 20134,995
8 20126,601
9 201110,727
10 201012,699
11 200917,952
12 200820,537
13 20079,297
14 200610,626
15 200516,479
16 20043,489

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 558407 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561