[ยินดีต้อนรับ ]
ประวัติห้องสมุด
สถานที่ตั้ง
ระบบการจัดหมวดหมู่
ประเภทของทรัพยากร
ระเบียบการใช้งาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสมาชิก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมคืน
สถิติหนังสือเข้ารายเดือน
สถิติโสตทัศนวัสดุเข้า
ข่าวออนไลน์
หน่วยงานต่างๆ
    โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
1. ข้อมูลผู้ตอบ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

 การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ช่วงวันที่ 30 มิ.ย. ถึง 30 ก.ค. 2557 (18/07/2557)  ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครโดยไม่ได้รับอนุญาตามกฎหมายหรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้พามาจดทะเบียนและขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสมุทรสาคร (08/07/2557)  สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 เปิดให้บริการเป็นปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (เดิม) ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ สอบถามโทร. 02-223-6217 (02/07/2557)  นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ให้ไปยื่นขอหนังสือแสดงความต้องการจ้างได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1694 (27/06/2557)

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ข่าวทั้งหมด
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดขอนแก่น ๘ - ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (21/07/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมอาชีพ สร้างงาน สร้างคน สร้างรายได้ และการรับงานสู่บ้าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 24 - 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (10/07/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ข่าวประชาสัมพันธ์ จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา (09/07/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานชลบุรี (IT)" ในวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ห้างโรบินสันศรีราชา สมัครล่วงหน้าที่ www.doe.go.th/jobchonburi พบกับบริษัท 70 แห่ง สอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โทร.038-398051 (08/07/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ที่เข้ามาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครโดยไม่ได้รับอนุญาตามกฎหมายหรือการอนุญาตสิ้นสุด หรือทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้พามาจดทะเบียนและขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์เบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดสมุทรสาคร (08/07/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1 เปิดให้บริการเป็นปกติแล้ว ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2557 ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (เดิม) ภายในบริเวณกระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กรุงเทพฯ สอบถามโทร. 02-223-6217 (02/07/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ให้ไปยื่นขอหนังสือแสดงความต้องการจ้างได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-10 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1694 (27/06/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 กรมการจัดหางาน รับล่ามภาษาพม่าและกัมพูชา ไม่จำกัดเพศ จำนวน 2 อัตรา สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม โทร.02-247-9423 (27/06/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 แถลงข่าวการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) (26/06/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 กรมการจัดหางาน เปิดรับล่ามภาษาพม่า จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 20,000 บาท / เดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมการจัดหางาน โทร. 02-247 - 9423 หรือที่สายด่วน 1694 (23/06/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 2/2557" วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30-16.00 น. ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสิวัล หาดใหญ่ (28/05/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
  Department of Employment Library
จำนวนผู้ใช้สะสม : 118