[ยินดีต้อนรับ ]
ประวัติห้องสมุด
สถานที่ตั้ง
ระบบการจัดหมวดหมู่
ประเภทของทรัพยากร
ระเบียบการใช้งาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสมาชิก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมคืน
สถิติหนังสือเข้ารายเดือน
สถิติโสตทัศนวัสดุเข้า
ข่าวออนไลน์
หน่วยงานต่างๆ
    โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
1. ข้อมูลผู้ตอบ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก


อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ข่าวทั้งหมด
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ เอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย ขอเชิญสมัครงาน นัดพบแรงงาน ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 25560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 เอสพลานาด งามวงศ์วาน - แคราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (22/06/2560)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ้ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 3/2560" วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุเปอร์เซ็นเตอร์ ร้อยเอ็ด (ชั้น 1) (12/06/2560)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" งานที่มั่นคงกับคนมีคุณภาพ วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร (ชั้นล่าง) บริเวณศูนย์ราชการ (05/06/2560)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
  Department of Employment Library
จำนวนผู้ใช้สะสม : 139