[ยินดีต้อนรับ ]
ประวัติห้องสมุด
สถานที่ตั้ง
ระบบการจัดหมวดหมู่
ประเภทของทรัพยากร
ระเบียบการใช้งาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสมาชิก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมคืน
สถิติหนังสือเข้ารายเดือน
สถิติโสตทัศนวัสดุเข้า
ข่าวออนไลน์
หน่วยงานต่างๆ
    โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
1. ข้อมูลผู้ตอบ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก


อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ข่าวทั้งหมด
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญสมัครงาน "นัดพบแรงงาน" ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ เอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย ชั้น 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี (07/12/2559)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี (30/11/2559)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (23/11/2559)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน Online" ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 - 16.00 น. ณ ห้อง แปซิฟิค ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ นายจ้าง:http://smartjob.doe.go.th/และผู้สมัครงาน : http://jobit.doe.go.th/chonburi จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โทร.038-398051 (21/11/2559)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วัดนัดพบแรงงาน" งานที่มั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร (บริเวณศูนย์ราชการ) ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 -15.00 น. (14/11/2559)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ร่วมกับ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาระนอง ขอเชิญสมัครงาน วันนัดพบแรงงาน "งานที่มั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ"ครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สาขาแม็คโคร สาขาระยอง (07/11/2559)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
  Department of Employment Library
จำนวนผู้ใช้สะสม : 49