[ยินดีต้อนรับ ]
ประวัติห้องสมุด
สถานที่ตั้ง
ระบบการจัดหมวดหมู่
ประเภทของทรัพยากร
ระเบียบการใช้งาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสมาชิก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมคืน
สถิติหนังสือเข้ารายเดือน
สถิติโสตทัศนวัสดุเข้า
ข่าวออนไลน์
หน่วยงานต่างๆ
    โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
1. ข้อมูลผู้ตอบ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก


อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ข่าวทั้งหมด
 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "การจัดกิจกรรมจัดหางานให้คนพิการมีงานทำโดยการสาธิตและสาธิตอาชีพ" ณ ที่ทำการสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (10/04/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงานใหญ่จังหวัดสมุทรปราการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗" ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๗.๐๐ น.ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น ๖ ห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ (10/04/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ห้างไอคอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ เชิญร่วม นัดพบแรงงานย่อย วันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้างไอคอนดีพาร์ทเม้นสโตร์ ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (02/04/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ" วันที่ 23-24 เมษายน 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด (27/03/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สยามนครินทร์ คอมเพล็กช์ หาดใหญ่ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 1/2557" วันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 09.30-16.00 น. ณ ห้างสยามนครินทร์ คอมเพล็กช์ หาดใหญ่ (17/03/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
  Department of Employment Library
จำนวนผู้ใช้สะสม : 3018