[ยินดีต้อนรับ ]
ประวัติห้องสมุด
สถานที่ตั้ง
ระบบการจัดหมวดหมู่
ประเภทของทรัพยากร
ระเบียบการใช้งาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสมาชิก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมคืน
สถิติหนังสือเข้ารายเดือน
สถิติโสตทัศนวัสดุเข้า
ข่าวออนไลน์
หน่วยงานต่างๆ
    โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
1. ข้อมูลผู้ตอบ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก


อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ข่าวทั้งหมด
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี เชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ลานด้านหน้า สุราษฎร์ธานี ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าสุราษฎร์ธานี (24/02/2560)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมงาน นัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ Rayong Jobs & Career Expo 2017 วันที่ 17 -18 มีนาคม 2560 ณ STAR CENTER (ตึกใหม่ ชั้น 2) อ.เมือง จ.ระยอง (21/02/2560)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 จังหวัดนนทบุรี โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ประชารัฐสามัคคี เพื่อคนนนทบุรีมีงานทำ ระหว่างวัรที่ 23-24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00-16.30 น. ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (21/02/2560)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 เชิญร่วมงาน "มหกรรมนัดพบแรงงานจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๐" ในวันเสาร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ลานอเนกประสงค์ นิคมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี มีสถานประกอบการ/บริษัทชั้นนำเข้าร่วมงานกว่า ๒๐๐ บริษัทตำแหน่งงานว่างกว่า ๘,๐๐๐ อัตรา สอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โทร.๐๓๘-๓๙๘๐๕๑ (08/02/2560)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2560" วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาร้อยเอ็ด (07/02/2560)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
  Department of Employment Library
จำนวนผู้ใช้สะสม : 10