[ยินดีต้อนรับ ]
ประวัติห้องสมุด
สถานที่ตั้ง
ระบบการจัดหมวดหมู่
ประเภทของทรัพยากร
ระเบียบการใช้งาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสมาชิก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมคืน
สถิติหนังสือเข้ารายเดือน
สถิติโสตทัศนวัสดุเข้า
ข่าวออนไลน์
หน่วยงานต่างๆ
    โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
1. ข้อมูลผู้ตอบ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

 ประกาศห้องสมุดกรมการจัดหางาน จะทำการปิดห้องสมุดเช็คหนังสือประจำปี งดบริการยืม งดให้บริการทุกอย่าง ตั้งแต่วันที่ 12 - 27 กุมภาพันธ์ 2557 (23/01/2558)  ข่าวกรมการจัดหางาน บริษัท Formosa Industriea Corporation มีความประสงค์ขอจ้างแรงงานไทยโดยรัฐจัดส่ง 150 คน (19/12/2557)  นายจ้าง...อย่าลืม!!!ยื่นบัญชีรายชื่อต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558 (30/10/2557)

อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ข่าวทั้งหมด
 ประกาศห้องสมุดกรมการจัดหางาน จะทำการปิดห้องสมุดเช็คหนังสือประจำปี งดบริการยืม ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 กุมภาพันธ์ 2558 งดให้บริการทุกอย่าง ตั้งแต่วันที่ 12 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 (23/01/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน วันนัดพบแรงงานและจัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม โรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้าเมือง) อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช (19/01/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 8 ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ จัดโครงการ"นัดพบแรงงานย่อย"และ "รับงานสู่บ้านเพิ่มรายได้ในครัวเรือน" วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ โซนการศึกษา หน้า WallStreet ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ (16/01/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ กรมการจัดหางาน ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ปี 2558" วันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ (16/01/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จัดโครงการมหกรรมคอนเสิร์ต "เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป"ในวันเสาร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (14/01/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันที่ 30 - 31 มกราคม 2558 เวลา 10.30 - 15.00 น. ณ ชั้น 4 ห้างฮาร์เบอร์มอลล์ (แหลมฉบัง) งานว่างกว่า 5,000 อัตรา สอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โทร 038-398051 (09/01/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงานย่อย" ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ๗ ถ.สุขสวัสดิ์ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันศุกร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (09/01/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดงานงานจังหวัดตรัง ร่วมกับ อาชีวศึกษาจังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมงาน"วันนัดพบแรงงานใหญ่ เฉลิมพระเกียรติและมหกรรมอาชีวศึกษาปี 2558" วันที่ 28-29 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพตรัง ถ.ตัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง (07/01/2558)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ข่าวกรมการจัดหางาน บริษัท Formosa Industriea Corporation มีความประสงค์ขอจ้างแรงงานไทยโดยรัฐจัดส่ง 150 คน (19/12/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 นายจ้าง...อย่าลืม!!!ยื่นบัญชีรายชื่อต่างด้าวเพื่อเข้ารับการตรวจสัญชาติ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มีนาคม 2558 (30/10/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 การขยายระยะเวลาจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา (06/08/2557)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
  Department of Employment Library
Free counter and stats for your website on www.motigo.com
จำนวนผู้ใช้สะสม : 86