[ยินดีต้อนรับ ]
ประวัติห้องสมุด
สถานที่ตั้ง
ระบบการจัดหมวดหมู่
ประเภทของทรัพยากร
ระเบียบการใช้งาน
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ข้อมูลสมาชิก
สถิติการเข้าใช้ห้องสมุด
สถิติการยืมคืน
สถิติหนังสือเข้ารายเดือน
สถิติโสตทัศนวัสดุเข้า
ข่าวออนไลน์
หน่วยงานต่างๆ
    โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    
1. ข้อมูลผู้ตอบ
2. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
3. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก


อ่านทั้งหมด

อ่านทั้งหมด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

ข่าวทั้งหมด
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ บมจ.ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์ กำหนดจัดงาน"นัดพบแรงงาน งานที่มั่นคงกับคนนมีคุณภาพ" วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ห้างสรรสินค้าโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ ชั้น 2 เวลา 10.00 - 16.00 น. (22/07/2559)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วมงาน "วันนัดพบแรงงาน" งานที่มั่นคงกับคนที่มีคุณภาพ ณ หอประชุมจังหวัดชุมพร (บริเวณศูนย์ราชการ) ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. (13/07/2559)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (สนามหน้าเมือง) อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช (12/07/2559)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน" วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี ชั้น 3 Education Zone (หน้า Fitness First) มีสถานประกอบการ/บริษัทชั้นนำเข้าร่วมงานกว่า 50 บริษัท ตำแหน่งงานว่างกว่า 3,000 อัตรา สอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี โทร .038-398051 (07/07/2559)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
 สมาชิกเข้าสู่ระบบก่อน
  Department of Employment Library
จำนวนผู้ใช้สะสม : 92