[กลับหน้าหลัก]
Department of Employment Library
รายละเอียดของเอกสาร
ชื่อหนังสือ ศัพท์แรงงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ กองวิชาการและแผนงาน
ชนิดเอกสาร หนังสือ
ภาษา ไทย
เลขหมู่ ข 704.06 ว - ศ 2543
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงพิมพ์อักษรไทย , 2543
ลักษณะทางกายภาพ 46 หน้า
ISBN
หัวเรื่อง คำนิยาม,คำศัพท์
สารสังเขป คำศัพท์และความหมาย,นิยามศัพท์ภาษาไทย,รายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำศัพท์แรงงาน,คำศัพท์และความหมาย,นิยามศัพท์ภาษาไทย,รายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำศัพท์แรงงาน
วันที่บันทึกข้อมูล 02/10/2544
แฟ้มข้อมูล
ลำดับ สารบัญ เลขหน้า จำนวนที่เปิดใช้ แฟ้มข้อมูล
1 ปก คำนำ สารบัญ 67
2 คำศัพท์และความหมาย,นิยามศัพท์ภาษาไทย 1-46 160
3 รายชื่อคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำศัพท์แรงงาน 52

ปิดหน้าจอ