Department of Employment Library
รายละเอียดของเอกสาร
 ชื่อหนังสือ บอง ออง แขมร์ : BON EN KHMER
 ชื่อผู้แต่ง บองเต่า,นามแฝง
 ชนิดเอกสาร หนังสือ
 ภาษา ไทย
 เลขหมู่ (2) 08.17.2 บ 111 บ 2558
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก , 2558
 ลักษณะทางกายภาพ 218 หน้า. ภาพประกอบ.
 ISBN 978-616-327-132-7
 ราคา 255 บาท
 หัวเรื่อง การพักผ่อนและความบันเทิง,การท่องเที่ยว,ประเพณี,วัฒนธรรม,ภูมิศาสตร์,การเดินทาง,กัมพูชา
 หัวเรื่องภาษาอังกฤษ LEISURE AND ENTERTAINMENT,TOURISM,CULTURE GEOGRAPHY,TOUR,CAMBODIA
 สารสังเขป ภาษแขมร์ระดับเอาตัวรอด,พระตะบอง,รักแห่งแขมร์,ก้าวแรกสู่ฝรั่งเศล
สถานะแต่ละเล่ม
เลขทะเบียน ที่ตั้ง สถานะ กำหนดส่ง สมาชิกที่ยืม สถานะการจอง
27272 ตู้ 10 ชั้น 1 ดูที่ชั้นหนังสือ