Department of Employment Library
รายละเอียดของเอกสาร
 ชื่อหนังสือ ตุ๊กตาโครเชต์ชุดประจำชาติในประชาคมอาเซียน
 ชื่อผู้แต่ง วันฟ้างาม คำมุงคุณ
 ชนิดเอกสาร หนังสือ
 ภาษา ไทย
 เลขหมู่ 08.02.2 ว 111 ต 2555
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์ , 2555
 ลักษณะทางกายภาพ 104 หน้า. ภาพประกอบ.
 ISBN 978-616-00-0353-2
 ราคา 170 บาท
 หัวเรื่อง หัตถกรรม,ศิลป,งานฝีมือ,ศิลปะและงานฝีมือ,แนะแนวอาชีพ,ข้อมูลทางอาชีพ
 หัวเรื่องภาษาอังกฤษ HANDICRAFTS,ART,CRAFTS,ARTS AND CRAFTS,VOCATIONAL INFORMATION
 สารสังเขป สัญลักษณ์และอักษรย่อ,การเปลียนสีด้ายถัก,การปักผม,การถักหัว (ชาย-หญิง),การถักแขน(ชาย-หญิง)
สถานะแต่ละเล่ม
เลขทะเบียน ที่ตั้ง สถานะ กำหนดส่ง สมาชิกที่ยืม สถานะการจอง
27309 ตู้ 9 ชั้น 3 ดูที่ชั้นหนังสือ