Department of Employment Library
รายละเอียดของเอกสาร
 ชื่อหนังสือ สองนกแขกเต้า (การคบคน : สัตติคุมพชาดก) เล่ม 4
 ชื่อผู้แต่ง พัชรี มีสุคนธ์
 ชนิดเอกสาร เด็ก,เอกสาร
 ภาษา ไทย
 เลขหมู่ น 14.02.1 พ 524 ล ล.4,2549
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ห้องเรียน , 2549
 ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า ; ภาพประกอบ
 ISBN 974-9552-19-9
 ราคา 35 บาท
 หัวเรื่อง เด็ก,นิทาน,การ์ตูน
 หัวเรื่องภาษาอังกฤษ CHILDREN,A STORY,CARTOON
 สารสังเขป
สถานะแต่ละเล่ม
เลขทะเบียน ที่ตั้ง สถานะ กำหนดส่ง สมาชิกที่ยืม สถานะการจอง
27326 มุมเด็ก ดูที่ชั้นหนังสือ