Department of Employment Library
รายละเอียดของเอกสาร
 ชื่อหนังสือ ถาดทองคำ (ความซื่อสัตย์ : เสรีววาณิชชาดก) เล่ม 7
 ชื่อผู้แต่ง พัชรี มีสุคนธ์
 ชนิดเอกสาร เด็ก,เอกสาร
 ภาษา ไทย
 เลขหมู่ น 14.02.1 พ 524 ล ล.7,2549
 พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ห้องเรียน , 2549
 ลักษณะทางกายภาพ 12 หน้า ; ภาพประกอบ
 ISBN 974-9552-16-4
 ราคา 35 บาท
 หัวเรื่อง เด็ก,นิทาน,การ์ตูน
 หัวเรื่องภาษาอังกฤษ CHILDREN,A STORY,CARTOON
 สารสังเขป
สถานะแต่ละเล่ม
เลขทะเบียน ที่ตั้ง สถานะ กำหนดส่ง สมาชิกที่ยืม สถานะการจอง
27329 มุมเด็ก ดูที่ชั้นหนังสือ