หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียดเอกสาร


รายละเอียดเอกสาร

ชื่อเรื่อง : รายชื่อโรงพยาบาลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด้วยวิธี RT - PCR สำหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน

ผู้รับผิดชอบ : กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ

สารสังเขป : รายชื่อโรงพยาบาลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด้วยวิธี RT - PCR สำหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน

วันที่บันทึกข้อมูล : 23/05/2565

ไฟล์เอกสาร :
   


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2552466 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561