หน้าหลัก / แบบสำรวจความพึงพอใจ

โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการระบบห้องสมุด

1. ข้อมูลผู้ตอบ


2. กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ


3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ


4. สิ่งอำนวยความสะดวก


5. ข้อเสนอแนะห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3605005 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561