หน้าหลัก / สรุปผลความพึงพอใจ

สรุปผลความพึงพอใจ

ปีกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พอใจไม่พอใจ พอใจไม่พอใจ พอใจ ไม่พอใจ
2549201330920342882016306
255031601083166102317197
25513643103365096365195
2552553779554373554671
2553235388235586236576
2554160670161165160769
2555137637137736137538
2556331233331827331332
2557313628313628313925
2558164417164813164912
2559154716154816155311
2560123061232412315
2561342534343416
2562417254172541725
2563293029302930
2564125012501250
2565460460460
2566360360360

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3604899 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561