หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
จำนวนที่พบ 245 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโฆษณาชักชวนทางสื่อโซเชียลไปทำงานในสถานบริการหรือคาสิโนที่เมืองมาเก๊า//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การโฆษณาชักชวนไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การหลอกลวงแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในประเทศออสเตรเลีย//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ การยุติโครงการวีซ่าแรงงานเกษตรของออสเตรเลีย//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
5 ประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศฟินแลนด์และสวีเดน//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
6 ประชาสัมพันธ์แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น (สาขางานบริบาลและภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานบริบาล)//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
7 ประชาสัมพันธ์แผนการสอบสำหรับแรงงานที่มีทักษะเฉพาะที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น (สาขางานบริบาลและภาษาญี่ปุ่นสำหรับงานบริบาล สาขางานเกษตร)//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
8 ข่าวประชาสัมพันธ์ การปรับหมวดสาขาอาชีพแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น (Specified Skilled Worker)//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
9 การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งวีซ่าขอกลับเข้าประเทศของแรงงานต่างชาติภาคเกษตรในอิสราเอล//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
10 มาตรการการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์ ฤดูกาลปี ๒๐๒๒//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
11 รายชื่อโรงพยาบาลตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ด้วยวิธี RT - PCR สำหรับแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานที่ไต้หวัน//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
12 การประชาสัมพันธ์อัตราค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
13 ข่าวประชาสัมพันธ์บทลงโทษตามข้อกฎหมายประเทศญี่ปุ่น คดีลักทรัพย์//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
14 ข่าวประชาสัมพันธ์ แนะนำแอปพลิเคชันสำหรับการศึกษาภาษาญี่ปุ่น//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
15 ข่าวประชาสัมพันธ์ เตือนแรงงานไทยในไต้หวันเพิ่มความระมัดระวังโรคไวรัสตับอักเสบเอชนิดเฉียบพลัน//กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2729837 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561