หน้าหลัก /ข้อมูลสำคัญรายเดือน

ข้อแนะนำการใช้งาน

ให้คลิกเลือกที่ เพื่อแสดงข้อมูลย่อย ให้คลิกเลือกที่ เพื่อไม่ให้แสดงข้อมูลย่อย ให้คลิกเลือกที่ เพื่อเปิดอ่านไฟล์ข้อมูล

เลือกปีงบประมาณ

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3604926 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561