หน้าหลัก /ข้อมูลสำคัญรายเดือน
  ปีงบประมาณ 2565
  ตุลาคม
  พฤศจิกายน
  ธันวาคม
  มกราคม
  กุมภาพันธ์
  มีนาคม
  เมษายน
  พฤษภาคม
  มิถุนายน
  กรกฎาคม
  สิงหาคม
  ปีงบประมาณ 2564
  ตุลาคม
  พฤศจิกายน
  ธันวาคม
  มกราคม
  กุมภาพันธ์
  มีนาคม
  เมษายน
  พฤษภาคม
  มิถุนายน
  กรกฎาคม
  สิงหาคม
  กันยายน
  ปีงบประมาณ 2563
  ตุลาคม
  พฤศจิกายน
  ธันวาคม
  มกราคม
  กุมภาพันธ์
  มีนาคม
  เมษายน
  พฤษภาคม
  มิถุนายน
  กรกฎาคม
  สิงหาคม
  กันยายน
  ปีงบประมาณ 2562
  ตุลาคม
  พฤศจิกายน
  ธันวาคม
  มกราคม
  กุมภาพันธ์
  มีนาคม
  เมษายน
  พฤษภาคม
  มิถุนายน
  กรกฎาคม
  สิงหาคม
  กันยายน
  ปีงบประมาณ 2561
  กรกฎาคม
  สิงหาคม
  กันยายน

ข้อแนะนำการใช้งาน
ให้คลิกเลือกที่ เพื่อแสดงข้อมูลย่อย
ให้คลิกเลือกที่ เพื่อไม่ให้แสดงข้อมูลย่อย
ให้คลิกเลือกที่ เพื่อเปิดอ่านไฟล์ข้อมูล


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2829925 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561