หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6788 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
2 วารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2565//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
3 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันออก ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันออก
4 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 14 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2565//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
5 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2565//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
6 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2565//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
7 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ (Smart Job News @office7) ปีที่ 17 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)
8 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 1 ปี 2565 (มกราคม - มีนาคม)//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
9 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์) ประจำเดือนมิถุนายน 2565//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8 (เดิม1)
10 วารสาร SMART JOB NEWS AR6 ฉบับที่ 5/65 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (ในพื้นที่ เขตธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)
11 Smart Job Magazine วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ฉบับที่ 9/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
12 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13 ข่าวสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี
14 วารสารจัดหางานสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี ปีที่ 27 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี
15 ข่าวสารตลาดแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต Phuket Provincial Employment office ฉบับที่ 57 ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2552486 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561