หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 6889 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปีที่ 14 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2565//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
2 ข่าวสารตลาดแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต Phuket Provincial Employment office ฉบับที่ 61 ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
3 ข่าวสารตลาดแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ปีที่ 24 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร
4 ข่าวสารจัดหางานจังหวัดชัยนาท ประจำเดือนตุลาคม 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท
5 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ไตรมาส 2 ปี 2565 (เมษายน - มิถุนายน)//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
6 วารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนกันยายน 2565//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
7 วารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคเหนือ ปีที่ 13 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2565//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคเหนือ
8 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (เมษายน - มิถุนายน)//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
9 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (มกราคม - มีนาคม)//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
10 สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคกลาง ไตรมาสที่ 4 ปี 2564 (ตุลาคม - ธันวาคม)//กองบริหารข้อมูลตลาดแรงงาน
11 สรุปผลการปฏิบัติงาน กรมการจัดหางาน "สำหรับผู้บริหาร" ประจำเดือนสิงหาคม 2565//กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
12 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ไตรมาส 2 (เมษายน - มิถุนายน) ปี 2565//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
13 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 15 ประจำเดือนกันยายน 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14 Smart Job News ข่าวสารตลาดแรงงานศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน 2565//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (เดิม9)
15 ข่าวสารจัดหางานสัมพันธ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ประจำเดือนกันยายน 2565//สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2829993 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561