หน้าหลัก / คลังความรู้

วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงาน

 
จำนวนที่พบ 7069 รายการ

  ลำดับชื่อเรื่อง 
1 Smart Job News วารสาร สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่
2 วารสารสถานการณ์ตลาดแรงงานภาคใต้ ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2566//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคใต้
3 Western Labour Market Situation สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ที่ 15 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน 2566//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
4 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ฉบับที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566//สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส
5 วารสาร SMART JOB NEWS AR6 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 ฉบับที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 (ในพื้นที่รับผิดชอบ ธนบุรี คลองสาน บางกอกน้อย บางกอกใหญ่ และบางพลัด)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 6 (เดิม5)
6 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 22 ประจำเดือนเมษายน 2566//สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
7 ข่าวสารตลาดแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ฉบับที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566//สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก
8 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 2/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566//สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
9 Smart Job News @office7 ข่าวสารศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยมีงานทำ ปีที่ 18 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (เขตพื้นที่รับผิดชอบภาษีเจริญ บางแค หนองแขม ทวีวัฒนา ตลิ่งชัน)//สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 (เดิม6)
10 วารสารจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนเมษายน 2566//สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่
11 Smart Job Magazine วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ฉบับที่ 8/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566//สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี
12 วารสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉบับที่ 19 ประจำเดือนเมษายน 2566//สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
13 ข่าวสารของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนเมษายน 2566//สำนักงานจัดหางานจังหวัดอ่างทอง
14 ข่าวสารตลาดแรงงานสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต Phuket Provincial Employment office ฉบับที่ 68 ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566//สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต
15 Western Labour Market Situation สถานการณ์ตลาดแรงงานภาคตะวันตก ปี 2565//ศูนย์บริหารข้อมูลตลาดแรงงานภาคตะวันตก
12345...

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3607173 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561