หน้าหลัก /สถิติเผยแพร่ /สรุปผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บริหารห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3335023 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561