หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2566พฤษภาคม39
2 2566เมษายน54
3 2566มกราคม8
4 2565พฤศจิกายน11
5 2565ตุลาคม8
6 2565กันยายน43
7 2565สิงหาคม10
8 2565กรกฎาคม43
9 2565มิถุนายน55
10 2565พฤษภาคม105
11 2565มกราคม5
12 2564ธันวาคม23
13 2564พฤศจิกายน89
14 2564ตุลาคม40
15 2564กันยายน67
12


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3606938 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561