หน้าหลัก / หนังสือเข้ารายเดือน

หนังสือเข้ารายเดือน


  ลำดับปีเดือนจำนวน 
1 2565มิถุนายน34
2 2565พฤษภาคม105
3 2565มกราคม5
4 2564ธันวาคม23
5 2564พฤศจิกายน89
6 2564ตุลาคม40
7 2564กันยายน67
8 2564สิงหาคม12
9 2564กรกฎาคม4
10 2564มิถุนายน57
11 2564พฤษภาคม4
12 2564เมษายน1
13 2564มีนาคม51
14 2564กุมภาพันธ์127
15 2564มกราคม1
12


ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2552406 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561