หน้าหลัก / สถิติการยืมคืนเอกสาร

สถิติการยืมคืนเอกสาร

ลำดับปีที่เข้าใช้           จำนวน
1 2021782
2 2020934
3 20191,481
4 20182,018
5 20173,092
6 20165,506
7 20156,947
8 20149,068
9 201311,539
10 201215,793
11 201126,774
12 201030,989
13 200946,913

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3605305 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561