หน้าหลัก / สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

ลำดับปีที่เข้าใช้         จำนวน
1 2023137
2 2022446
3 2021284
4 2020501
5 2019725
6 20181,141
7 20171,604
8 20162,484
9 20153,581
10 20144,255
11 20134,995
12 20126,601
13 201110,727
14 201012,699
15 200917,952
16 200820,537
17 20079,297
18 200610,626
19 200516,479
20 20043,489

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 3624912 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561