หน้าหลัก / สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

สถิติการเข้าใช้บริการห้องสมุด

ลำดับปีที่เข้าใช้         จำนวน
1 2022184
2 2021284
3 2020501
4 2019725
5 20181,141
6 20171,604
7 20162,484
8 20153,581
9 20144,255
10 20134,995
11 20126,601
12 201110,727
13 201012,699
14 200917,952
15 200820,537
16 20079,297
17 200610,626
18 200516,479
19 20043,489

ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามข้อมูล: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

สถิติการเข้าใช้ : 2552912 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2561